Dansk Folkesangbog. 2den del

Sang- og salmebøger

Pris:45.00Kr

Danske sange i udvalg.

Udsendt i anledning af Kong Christian den tiendes 70 aars fødselsdag 1940.

Johan Hye-Knudsen, Georg Høeberg, Axel og Jens Rosenkjær.

Side 100-192. Omslag med spor af tape, ryg mangler mindre stykke.