Toldadressekort - Aalborg 1942

Breve og postkort

Pris:25.00Kr

Forsendelse fra Oslo - 30. 12. 42