Dansk Folkesangbog

Sang- og salmebøger

Pris:40.00Kr

Udsendt paa Kong Christian den tiendes 70 aars fødselsdag 1940

Udgivet af Flensteds Forlag, Odense

96 sider, med billeder af kongefamilien.

Med enkelte pletter. format 8,3 x 12,0 cm.