Hilsen fra England

Besættelsestiden

solgt

Hilsen fra England

London, Januar 1944

Flyveblad, nedkastet under besættelsen. Tryk på begge sider.